Voorwaarden

port ten laste van de koper, Bpost tarief voor België, DPD voor andere landen

De voorwaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.