Voorwaarden

De voorwaarden van de verkoper mogen niet in strijd zijn met de Voorwaarden van Bobbedoes.